BRA ATT VETA

 

Anmälningsavgiften är 400:-/person om inget annat anges. Den betalas vid bokningstilllfället eller senast det datum som finns angivet på boknignsbekräftelsen. På resor där flyg, kryssning, konsert, show, teaterbiljetter ingår förekommer andra anmälninsavgifter. Slutlikvid ska inbetalas det datum som finns angivet på inbetalningskortet( senast 30 dagar före avresa, flygresor senast 50 dagar före avresa ). Postens alternativt bankens kvitto gäller som vårt.
Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser. Vi erbjuder avbeställningsskydd via ERV. Det är 6% av grundpriset på bokad resa och kan köpas till vid bokningen. För dessa gäller ERV:S särskilda resevillkor. Som försäkring under resan rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringbolag eller VISA/Mastercard via din bank, eller köper en reseförsäkring hos oss via ERV. Glöm inte ta kontakt med försäkringskassan för att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.
200:-/person vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa för ordinarie resor. För resor som innehåller flyg, teater eller andra biljetter är avgiften 1000:-/person vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa. Vid avbokning vid mindre än 30 dagar, se allmänna resevillkor på vår hemsida.

Märk ditt bagage tydligt med namn. Det gäller även varor som handlas längs vägen som lastas i bussens bagageutrymme. Välj ditt bagge med omsorg. Oftast behöver man mindre bagage än man tror. Som resenär ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummen. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in i bussen vid avfärd. Bagagevikten är begränsad till max 30 kg per person. På vissa inköpsresor gäller andra maxvikter men detta anges i samband med beskrivning av resan.

 

Om inget annat anges i reseprogrammet ger vi 25 % rabatt på resans pris för barn upp till 12 år i extrabädd i dubbelrum med två fullt betalande vuxna och 50 % rabatt på utflykter och andra tilläggsarrangemang.

 

När du bokat din resa får du en bokningsbekräftelse inom 10 dagar med uppgift om tid och plats för avresan, samt övrig information som du behöver. Du ansvarar själv för att allt som står på den bekräftelsen stämmer överens med den bokning du har gjort. Bokningsbekräftelsen gäller som biljett efter fullgjord slutbetalning.
Från 1 januari 2018 inför vi ett nytt bonussystem för våra stamkunder. Våra respass kommer att bytas ut mot resepoäng. Du som har respass kan lösa in det under 2018. Vill du vara med i vårt nya resepoängsystem anger du personnummer när du nästa gång bokar din resa. På så vis samlar du poäng som baseras på beloppet du betalat för en resa. Bonuspoängen kan sparas under tre år.

Det är roligt att åka buss! Alla bussar är helturistbussar, rökfria och utrustade med bekväma fällbara säten, wc, säkerhetsbälten, luftkonditionering, radio, dvd och kylskåp. Självklart är de godkända för körning i de s.k miljözonerna och har kontrollerade bromsar. På resor som är längre än 4 dagar sker sittplatsbyten dagligen enligt reseledarens anvisning. Vi kör i etapper om 2-3 timmar och stannar för bensträckare med kaffe och lunchpauser. Det är tryggt att vara i säkra händer. Våra chaufförer är handplockade för uppgiften och har vana och erfarenhet.

 

Dataskyddspolicy

Vi vill att du som kund hos ERLINGS RESOR ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018.

Vill du kontakta oss gör du det på 0346-19615 , Göteborgsvägen 7 311 68 Slöinge

Vilka personuppgifter kan vi fråga efter:

När du bokar en resa eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. Har du önskemål om specialkost eller särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan sparas dessa endast för att användas för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål för personuppifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Vissa personuppgifter kan även komma att behandlas för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan nämnda ändamål kan uppgifterna komma att användas för att utgöra ett underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i tre år från det att din senaste resa genomfördes eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag ( t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom att kontakta oss.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, färjerederier, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. info@erlingsresor.se Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande, kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter resan/ärendet slutförts.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Reser du med handikapp ska detta anges i samband med bokning. Våra vanliga katalogresor är inte producerade med hänsyn till olika handikapp. Fråga vid bokningen så kan vi oftast tala om var det är mer eller mindre lämpligt både avseende hotell och buss. Våra bussar är inte utrustade med lift eller liknande. Resenär med funktionshinder måste själv´kunna gå ombord på bussen.

Stavning av ditt namn på flygbiljetten måste vara densamma som i ditt pass. Det är viktigt att kontrollera att ditt namn är rättstavat redan på reseveviset, som skickas till dig vid bokning. Flygbolaget tar ut en avgift för ändring av namn och stavning. Vi kan därför bli tvungna att debitera dig vid eventuella ändringar. Vi reserverar oss för ändringar av flygtider och flygbolag som kan innebära att vi måste justera programmet något.
Inställande av 1-5 dagarsresor på grund av för få resenärer meddelas resenären senast 10 dagar före avresan, längre resor senast 14 dagar före avresan.
Grupper om minst 10 personer på ordinarie resa i katalogen som bokas direkt hos oss och betalas på gemensam faktura erbjuds grupprabatt. Ring för mer information.
Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kostnader i samband med kvarglömda effekter betalas av resenären. Upphittade kvarglömda effekter sparas i en månad.
Priserna är beräknade på valutakurs från 1 december 2017.
Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål. Fel och brister ska omgående anmälas till reseledaren så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till arrangören ska ske skriftligen senast 10 dagar efter avslutad resa.
Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser.Vi erbjuder avbeställningskydd via ERV. Det är 6 % av grundpriset på bokad resa och kan köpas till vid bokningen. För dessa gäller ERV:s särskilda resevillkor.Som försäkring under resan rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag, eller VISA/Mastercard via din bank, eller köper en reseförsäkringhos oss via ERV.Glöm inte ta kontakt med försäkringskassan för att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. 
Teknisk arrangör för katalogens resor är Erlings Resor, Brunossons Resor och Citadellresor. Vi hänvisar på varje resa vem som är arrangör. Vi har ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegiet. Våra bokningsrutiner och resor följer Allmänna villkor för paketresor. Undantar är resor där konsert, show, flyg, kryssning och/eller teaterbiljetter ingår, då är avbokningskostnaden förhöjd. Villkoren kan fås på begäran eller hämtas på våra hemsidor.
Reseledaren spelar en viktig roll under en resa. Våra guider har lång erfarenhet samt goda kunskaper om resemålet. Låt dem ta hand om eventuella bekymmer under resan, medan du lutar dig tillbaka i stolen och kopplar av.
Vid avbokning av teaterresor ska teaterbiljettens pris betalas av resenären. I händelse av att teaterföreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka (enligt arrangörens villkor), dock ej om teaterarrangören gått i konkurs. Sällskap om fler än två personer kan ej garanteras plats bredvid varandra på föreställningen. Rollistan kan ändras av olika orsaker, t ex vid medverkandes sjukdom.
Vi har påstigning från flera orter i Halland, Skåne, Bohuslän och Småland. Inga anslutningstillägg förekommer från de påstigningsorter som vi erbjuder. Dock kan det, första och sista dagen, förekomma anslutningsbussar till och från huvudbussen med anledning av chaufförens arbetstider, miljötänkandeoch geografiska omständigheter. Anslutningstillägg kan förekomma på resor med flyg. Det är olika anslutningslinjer på resorna. På våra hemsidor kan du se hur respektive resa avgår. För långväga resenärer bokar vi gärna hotellövernattning i Helsingborg, Malmö eller Göteborg. Vill man ta bilen till Halland och stiga på i exempelvis Slöinge har vi trevliga Bed & Breakfast att erbjuda i närområdet.
Särskilda önskemål om maten som ingår i resan - glutenfri mat, vegetarisk kost etc - ska meddelas vid bokning. Vi rekommenderar dig som är glutenintolerant att ta med eget bröd då det är svårt att få tag i många ställen utomlands. Som resenär har man ibland önskemål om att få bo nära en bekant eller på viss våning. Vi tar emot sådana önskemål och tillgodoser dem om möjlighet finns men vi kan inte garantera utfallet. Plats långt fram i bussen kan endast ske i mån av plats. Vi kan inte garantera utfallet. Är du åksjuk rekommenderar vi att du har med dig någon form av åksjuketabletter, plåster eller armband som lindrar detta.

Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor med den lydelse som framgår av texten nedan. Ändringarna i Allmänna villkor för paketresor gäller för resor som säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 oktober 2002.

1. Avtalet

1. Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informerats om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).

Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.

a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

b. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering med samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har till godo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få deltaga i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godtaga byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återför-säljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningen för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. Ändringar i transportkostnader,

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1-3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring av avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet inte beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidtaga åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Resenären är dock själv ansvarig för att iakttaga nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.