BRA ATT VETA

 

Anmälningsavgiften är 400:-/person om inget annat anges. Den betalas vid bokningstilllfället eller senast det datum som finns angivet på boknignsbekräftelsen. På resor där flyg, kryssning, konsert, show, teaterbiljetter ingår förekommer andra anmälninsavgifter. Slutlikvid ska inbetalas det datum som finns angivet på inbetalningskortet( senast 30 dagar före avresa, flygresor senast 50 dagar före avresa ). Postens alternativt bankens kvitto gäller som vårt.
Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser. Vi erbjuder avbeställningsskydd via ERV. Det är 6% av grundpriset på bokad resa och kan köpas till vid bokningen. För dessa gäller ERV:S särskilda resevillkor. Som försäkring under resan rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringbolag eller VISA/Mastercard via din bank, eller köper en reseförsäkring hos oss via ERV. Glöm inte ta kontakt med försäkringskassan för att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.
200:-/person vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa för ordinarie resor. För resor som innehåller flyg, teater eller andra biljetter är avgiften 1000:-/person vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa. Vid avbokning vid mindre än 30 dagar, se allmänna resevillkor på vår hemsida.

Märk ditt bagage tydligt med namn. Det gäller även varor som handlas längs vägen som lastas i bussens bagageutrymme. Välj ditt bagge med omsorg. Oftast behöver man mindre bagage än man tror. Som resenär ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummen. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in i bussen vid avfärd. Bagagevikten är begränsad till max 30 kg per person. På vissa inköpsresor gäller andra maxvikter men detta anges i samband med beskrivning av resan.

 

Om inget annat anges i reseprogrammet ger vi 25 % rabatt på resans pris för barn upp till 12 år i extrabädd i dubbelrum med två fullt betalande vuxna och 50 % rabatt på utflykter och andra tilläggsarrangemang.

 

När du bokat din resa får du en bokningsbekräftelse inom 10 dagar med uppgift om tid och plats för avresan, samt övrig information som du behöver. Du ansvarar själv för att allt som står på den bekräftelsen stämmer överens med den bokning du har gjort. Bokningsbekräftelsen gäller som biljett efter fullgjord slutbetalning.
Från 1 januari 2018 inför vi ett nytt bonussystem för våra stamkunder. Våra respass kommer att bytas ut mot resepoäng. Du som har respass kan lösa in det under 2018. Vill du vara med i vårt nya resepoängsystem anger du personnummer när du nästa gång bokar din resa. På så vis samlar du poäng som baseras på beloppet du betalat för en resa. Bonuspoängen kan sparas under tre år.

Det är roligt att åka buss! Alla bussar är helturistbussar, rökfria och utrustade med bekväma fällbara säten, wc, säkerhetsbälten, luftkonditionering, radio, dvd och kylskåp. Självklart är de godkända för körning i de s.k miljözonerna och har kontrollerade bromsar. På resor som är längre än 4 dagar sker sittplatsbyten dagligen enligt reseledarens anvisning. Vi kör i etapper om 2-3 timmar och stannar för bensträckare med kaffe och lunchpauser. Det är tryggt att vara i säkra händer. Våra chaufförer är handplockade för uppgiften och har vana och erfarenhet.

 

Dataskyddspolicy

Vi vill att du som kund hos ERLINGS RESOR ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018.

Vill du kontakta oss gör du det på 0346-19615 , Göteborgsvägen 7 311 68 Slöinge

Vilka personuppgifter kan vi fråga efter:

När du bokar en resa eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. Har du önskemål om specialkost eller särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan sparas dessa endast för att användas för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål för personuppifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Vissa personuppgifter kan även komma att behandlas för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan nämnda ändamål kan uppgifterna komma att användas för att utgöra ett underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i tre år från det att din senaste resa genomfördes eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag ( t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom att kontakta oss.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, färjerederier, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. info@erlingsresor.se Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande, kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter resan/ärendet slutförts.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Reser du med handikapp ska detta anges i samband med bokning. Våra vanliga katalogresor är inte producerade med hänsyn till olika handikapp. Fråga vid bokningen så kan vi oftast tala om var det är mer eller mindre lämpligt både avseende hotell och buss. Våra bussar är inte utrustade med lift eller liknande. Resenär med funktionshinder måste själv´kunna gå ombord på bussen.

Stavning av ditt namn på flygbiljetten måste vara densamma som i ditt pass. Det är viktigt att kontrollera att ditt namn är rättstavat redan på reseveviset, som skickas till dig vid bokning. Flygbolaget tar ut en avgift för ändring av namn och stavning. Vi kan därför bli tvungna att debitera dig vid eventuella ändringar. Vi reserverar oss för ändringar av flygtider och flygbolag som kan innebära att vi måste justera programmet något.
Inställande av 1-5 dagarsresor på grund av för få resenärer meddelas resenären senast 10 dagar före avresan, längre resor senast 14 dagar före avresan.
Grupper om minst 10 personer på ordinarie resa i katalogen som bokas direkt hos oss och betalas på gemensam faktura erbjuds grupprabatt. Ring för mer information.
Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kostnader i samband med kvarglömda effekter betalas av resenären. Upphittade kvarglömda effekter sparas i en månad.
Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål. Fel och brister ska omgående anmälas till reseledaren så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till arrangören ska ske skriftligen senast 10 dagar efter avslutad resa.
Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser.Vi erbjuder avbeställningskydd via ERV. Det är 6 % av grundpriset på bokad resa och kan köpas till vid bokningen. För dessa gäller ERV:s särskilda resevillkor.Som försäkring under resan rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag, eller VISA/Mastercard via din bank, eller köper en reseförsäkringhos oss via ERV.Glöm inte ta kontakt med försäkringskassan för att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. 
Teknisk arrangör för katalogens resor är Erlings Resor, Brunossons Resor och Citadellresor. Vi hänvisar på varje resa vem som är arrangör. Vi har ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegiet. Våra bokningsrutiner och resor följer Allmänna villkor för paketresor. Undantar är resor där konsert, show, flyg, kryssning och/eller teaterbiljetter ingår, då är avbokningskostnaden förhöjd. Villkoren kan fås på begäran eller hämtas på våra hemsidor.
Reseledaren spelar en viktig roll under en resa. Våra guider har lång erfarenhet samt goda kunskaper om resemålet. Låt dem ta hand om eventuella bekymmer under resan, medan du lutar dig tillbaka i stolen och kopplar av.
Vid avbokning av teaterresor ska teaterbiljettens pris betalas av resenären. I händelse av att teaterföreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka (enligt arrangörens villkor), dock ej om teaterarrangören gått i konkurs. Sällskap om fler än två personer kan ej garanteras plats bredvid varandra på föreställningen. Rollistan kan ändras av olika orsaker, t ex vid medverkandes sjukdom.
Vi har påstigning från flera orter i Halland, Skåne, Bohuslän och Småland. Inga anslutningstillägg förekommer från de påstigningsorter som vi erbjuder. Dock kan det, första och sista dagen, förekomma anslutningsbussar till och från huvudbussen med anledning av chaufförens arbetstider, miljötänkandeoch geografiska omständigheter. Anslutningstillägg kan förekomma på resor med flyg. Det är olika anslutningslinjer på resorna. På våra hemsidor kan du se hur respektive resa avgår. För långväga resenärer bokar vi gärna hotellövernattning i Helsingborg, Malmö eller Göteborg. Vill man ta bilen till Halland och stiga på i exempelvis Slöinge har vi trevliga Bed & Breakfast att erbjuda i närområdet.
Särskilda önskemål om maten som ingår i resan - glutenfri mat, vegetarisk kost etc - ska meddelas vid bokning. Vi rekommenderar dig som är glutenintolerant att ta med eget bröd då det är svårt att få tag i många ställen utomlands. Som resenär har man ibland önskemål om att få bo nära en bekant eller på viss våning. Vi tar emot sådana önskemål och tillgodoser dem om möjlighet finns men vi kan inte garantera utfallet. Plats långt fram i bussen kan endast ske i mån av plats. Vi kan inte garantera utfallet. Är du åksjuk rekommenderar vi att du har med dig någon form av åksjuketabletter, plåster eller armband som lindrar detta.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. 1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. 1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

 

2 2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

 3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

 3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

 4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

3 6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt

6.4. 6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i transportkostnader (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor. 6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 4 6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. 6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

 6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 5 6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har 6 anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt

8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

 9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter 9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

7 9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. 9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Priser- och faktauppgifter i katalogen 2020 är baserade på uppgifter tillgängliga december 2019.  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning. Dessutom reserverar vi oss för ev. prisjusteringar som följd av valutaförändring, avgifter i form av moms eller skatter samt andra av oss icke påverkbara kostnadsökningar (se Allmänna villkor för paketresor §6.2), vilka tillstöter efter denna katalogs tryckning.