Europa

Vi har satsat på att vara bra på resor i Europa. Här passar bussen perfekt som färdmedel men ibland använder vi även tåg och flyg.